.
Svein-Ivar Fors
Arbeidsprøver:
Redaktør i Bæringen:
Redaktør i
Askerbøringen

Fagbokforfatter:
FamiliePC-boka


Fagbokforfatter:
Lærebok grunnskolen


Redaktør i menighetsavis:
Sareptas Krukke PDF-fil:


Redaktør i magasin:
Hjemme-PC